Return to site

Belangrijke informatie over de beschikbaarheid van het middel Psorinovo.

Met onderstaand bericht hebben wij vandaag onze patiënten, aan wie wij het middel Psorinovo verstrekken, geïnformeerd over een wijziging in de beschikbaarheid met ingang van 1 januari 2022.

Infinity Pharma gedwongen om verstrekking van Psorinovo te beperken

Met dit bericht moeten wij u helaas laten weten dat de mogelijkheid bestaat dat wij u vanaf 1 januari 2022 geen Psorinovo meer kunnen leveren. De reden hiervoor is dat in een kort geding bepaald is dat Infinity Pharma vanaf die datum slechts aan een beperkt aantal patiënten Psorinovo mag verstrekken. 

Dimethylfumaraat: apotheekbereiding en handelsproduct

In 2017 is Dimethylfumaraat onder de naam Skilarence® officieel geregistreerd en is aan Almirall voor Skilarence® een handelsvergunning verleend. Infinity Pharma leverde toen al jarenlang Psorinovo als apotheekbereiding.

Als een geneesmiddel wordt geregistreerd, heeft dat middel de voorkeur maar mag een arts nog altijd een apotheekbereiding voorschrijven als hij vindt dat zijn patiënt daarmee geholpen is. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als Skilarence® geen uitkomst biedt.

Apotheekbereidingen: voor slechts 50 unieke patiënten per maand

Apotheekbereidingen mogen in Nederland alleen op kleine schaal verstrekt worden. In 2019 heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de term ‘op kleine schaal’ concreet gemaakt: Er is een aantal van 50 unieke patiënten per maand vastgesteld aan wie maximaal, bij langdurig gebruik (zoals bij Psoriasis doorgaans het geval is), een apotheekbereiding verstrekt mag worden.

Skilarence® biedt voor veel patiënten niet altijd uitkomst

In de praktijk blijkt dat Skilarence® voor een groter aantal patiënten niet voldoende uitkomst biedt. Infinity Pharma heeft haar patienten nooit medische zorg onthouden, ook niet als de grens van 50 in een maand werd overschreden. 

Almirall, de registratiehouder van Skilarence®, heeft in een kort geding procedure gevorderd dat Infinity Pharma aan niet meer dan 50 patiënten per maand Psorinovo mag verstrekken. Die vordering is toegewezen. Infinity Pharma moet € 25.000,- per maand betalen als zij aan meer dan 50 patiënten Psorinovo verstrekt.

Wat betekent dit voor u?

Het trieste gevolg is dat wij niet meer al onze patiënten mogen helpen. Wij moeten u helaas verzoeken hier al rekening mee te houden. Uiteraard communiceren wij ook met de artsen over deze situatie.

Het spijt ons erg dat wij u dit moeten laten weten en wij begrijpen dat dit bericht voor ongerustheid en spanning kan zorgen. We gaan dan ook onderzoeken of er een mogelijkheid is om onze patiënten de benodigde medicatie te kunnen blijven bieden. We zullen onder andere, in samenwerking met artsen, proberen in gesprek te komen met de verschillende instanties om de noden van u als patiënt kenbaar te maken.

Stuur ons uw ervaring met Psorinovo

In onze pogingen om u deze medicatie te kunnen blijven leveren is het van belang dat wij dit kunnen onderbouwen met patiëntervaringen.Wij verzoeken u ons deze te sturen via info@infinitypharma.com of per post naar Infinity Pharma, Münsterstraat 4 7575 ED  Oldenzaal.

 

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK