•  

   

  Wat is Psorinovo®?

  Psorinovo® is een receptplichtig geneesmiddel dat als farmaceutische bereiding in onze apotheek wordt gemaakt. Het werkzame bestanddeel is dimethylfumaraat. Dit geneesmiddel kan speciaal voor u worden voorgeschreven door uw arts, omdat een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet of beschikbaar is voor u.
   

  Wordt Psorinovo® vergoed?

  In het apotheekinformatiesysteem staat aangegeven dat Psorinovo® voor vergoeding in aanmerking komt. Dit wil niet automatisch betekenen dat iedere zorgverzekeraar het ook daadwerkelijk vergoed. Zorgverzekeraars hebben in de praktijk de vrijheid hun eigen beleid uit te voeren. Heeft u twijfels, dan adviseren we van te voren contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
   

 • Hoe kom ik aan Psorinovo®?

  Als een geregistreerd geneesmiddel niet beschikbaar is of voldoet voor u, dan kunt u dat overleggen met uw arts. In onze apotheek bereiden we Psorinovo® en voeren we ook de medicatiebewaking uit. Daar waar nodig overleggen we met uzelf, uw arts of uw apotheek waar u normaal naar toe gaat voor uw medicatie.
   

  Medicatiebewaking in onze apotheek

  Als apotheek denken we graag in mogelijkheden. Voor Psorinovo® betekent dit, dat we niet alleen als bereidende apotheek functioneren, maar ook de apotheek zijn die de medicatiebewaking uitvoert. Deze controles kosten tijd, maar om het proces zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn we bezig zoveel mogelijk processen te digitaliseren. Op die manier kunnen we u nog betere service bieden.
   

 • Hoe wordt Psorinovo® bereid?

  Het bereiden van Psorinovo® is een bijzondere en risicovolle bereiding, waarbij het productiepersoneel zelfs in zogenaamde maanpakken is gekleed. We zijn trots dat we deze techniek in huis hebben en willen hem daar waar mogelijk in blijven zetten om voor individuele patiënten een bereiding beschikbaar te houden. Als apotheek willen we deze zorg kunnen blijven bieden en doen we er alles aan om een kwalitatief hoogwaardig niveau te bieden.

  Alleen rechtstreeks bij Infinity Pharma

  De regels en richtlijnen worden strikter als het gaat om farmaceutische bereidingen. Als apotheek willen we vooruitstrevend zijn en daar waar mogelijk patiënten ondersteunen die farmaceutisch maatwerk nodig hebben. Maar de regels zijn er ook niet voor niets. Door de komst van een geregistreerd geneesmiddel dienen we nu als apotheek extra controles uit te voeren om uw individuele situatie goed te beoordelen. Voor Psorinovo® betekent dit, dat we niet alleen als bereidende apotheek optreden, maar ook de apotheek zijn die de medicatiebewaking zal uitvoeren. Voor de extra controles neemt onze apotheek indien nodig contact op met u, uw arts of uw apotheek waar u normaal naar toe gaat voor uw medicatie.

 •  

   

  De weg van de patiënt en het recept

  1

  Patiënt bezoekt arts

  Indien een geregistreerd geneesmiddel niet voldoet, kan een arts besluiten om een niet-geregistreerd product voor te schrijven aan de patiënt.

   

  De patiënt ontvangt hiervoor het recept van de voorschrijver.

  2

  Arts

  Wanneer de arts Psorinovo® wenst voor te schrijven, dient op het recept ‘Medische Noodzaak’ en de merknaam ‘Psorinovo’ te staan.

   

  Recept versturen kan via:

  • Elektronisch via Lifeline of Ezorg
  • Onze voorschrijfmodule
  • Post naar Postbus 517 - 5700 AM Helmond
  3

  Elektronisch voorschrijven

  Lifeline

  500091678@lms.lifeline.nl

   

  E-zorg

  infinitypharma@recept.ezorg.nl

   

  Algemene vragen / Info

  Assistent@infinitypharma.com

   

  4

  Infinity Pharma

  Infinity Pharma zorgt voor bereiding voor de patiënt en is productverantwoordelijk.

   

  Infinity Pharma voert medicatiebewaking uit op basis van medicatiegegevens.

   

  Infinity Pharma is terhandstellende apotheek en verzorgt levering rechtstreeks naar de patiënt.

  5

  Patiënt met Psorinovo®

  De patiënt ontvangt het pakketje vanuit Infinity Pharma per post of aan de apotheek balie in Helmond.

   

  De patiënt is zelf verantwoordelijk voor het delen van het medicatieoverzicht met de overige zorgverleners.

   

 •  

   

  Gratis verzending direct aan de patiënt?

  Vanuit de apotheek sturen wij de factuur u als patiënt toe, zodat u deze zelf kunt doorsturen naar uw zorgverzekeraar. We berekenen geen receptregelvergoeding, wel eenmalige dossierkosten. Verzending is gratis boven 100 euro.