• Welkom bij Infinity Pharma!

   

  Welkom bij de informatiepagina van bereidingsapotheek Infinity Pharma. Hier vindt u de benodigde informatie over onze producten en veilig medicatiegebruik. Duurzaamheid staat hoog op onze agenda en daarom willen we het gebruik van papier beperken. Daarom maken we zoveel mogelijk informatie en formulieren digitaal voor u beschikbaar.
  For English information, please read further down.

   

  Sinds kort hebben wij onze informatievoorziening gewijzigd. Lees aub hier hoe en waar u de informatie kunt vinden die voor u van toepassing is.

   

  Bijsluiters
  Bijsluiters hebben we vanaf nu digitaal beschikbaar, u ontvangt deze niet meer separaat met de verzending. Als u verder scrolt kunt u de bijsluiter(s) vinden die u nodig heeft. Op deze wijze heeft de benodigde informatie altijd tot uw beschikking. Mocht u een specifiek product missen in het overzicht, neemt u dan contact met u op.

   

  Herhaalrecept tegoeden           
  Het is niet meer nodig om een papieren herhaalrecept per post naar ons te sturen, om deze reden sturen wij geen herhaalrecepten meer mee met de medicatie. Wij hebben uw herhaalrecept in ons systeem genoteerd. Afroep van een herhaalrecept kunt u doen door een bericht te sturen naar assistent@infinitypharma.com. Wij wijzen u erop dat het recept van uw arts maximaal 1 jaar geldig is.

   

  Factuur

  Als het voor u voorgeschreven middel niet wordt vergoed, ontvangt u van ons een factuur. Deze sturen we niet (meer) per post met de medicatie mee maar per e-mail naar het bij ons bekende e-mailadres. Als u uw factuur liever op een ander e-mailadres ontvangt, verzoeken wu u dit aan ons door te geven.

   

  Informatie apotheek Infinity Pharma
  Ontvangt u voor de eerste keer medicatie van ons? Leest u dan rustig deze informatie door over onze apotheek.

   

   

  broken image

  Welcome to Infinity Pharma!

   

  Welcome to the information page of Infinity Pharmacompounding pharmacy. Here you will find the necessary information about our products and safe medication use. Sustainability is high on our agenda and that is why we want to limit the use of paper as much as possible. For this reason, we make as much information and forms available to you digitally as possible.

  We have recently changed our information provision. Please read here how and where you can find the information that applies to you.
   

  Infinity Pharma pharmacy information

  Is this your first introduction to Infinity Pharma? Please, read this information about our pharmacy carefully.

   

  Medicine Information Leaflets

  We have leaflets available in digitalform, we no longer send these as a separate form in the delivery package. Further on this page (scroll down) you will find the leaflet you need. If you are missing a leaflet here, please contact us.
   

  Repeatable prescriptions       
  It is no longer necessary to send us a paper repeat prescription by post, for this reason we no longer send repeat prescriptions together with your medication in the parcel. We have administrated your repeat prescription in our system. You can request a repeat prescription by sending a message to assistant@infinitypharma.com. Please not that your doctor's prescription is valid for a maximum of 1 year.

   

  Invoice

  If the medicine prescribed for you is not reimbursed, you will receive an invoice from us. We no longer send paper invoices by post with the medication, but by e-mail to the e-mail address known to us. If you prefer to receive your invoice at a different email address, please let us know.
   

   

  broken image